Når er påmeldingsfristen?

Samme dagen som cupen i ditt fylke spilles.  Se arrangementsoversikten på høyre side på norcup.no